Jestliže se nemůžete dostavit ve smluvený termín k zubnímu lékaři či na dentální hygienu, prosíme Vás, abyste termín co nejdříve zrušili. Váš termín tak můžeme nabídnout jinému pacientovi. Pokud tak neučiníte aspoň 1 den před vaším ošetřením, budeme vám nuceni účtovat poplatek 450 Kč.

2014 © Copyright - Kokaisl-solutions.no